Bài đăng

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển du lịch

Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển du lịch : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Trịnh, Xuân Dũng , người hướng dẫn
Đoàn, Lê Phương Thảo, 1984-Keywords: Du lịch;Văn hóa ẩm thực;Thành phố Hồ Chí Minh;Phát triển Du lịchIssue Date: 2014Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35227

Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo Bắc Tông) : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Title: Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo Bắc Tông) : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Authors: Nguyễn, Thị Thúy Vân, 1962-, người hướng dẫn
Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn
Đặng, Minh Châu, 1957-Keywords: Phật giáo;Việt Nam;Tín ngưỡng dân gian;2 BTĐCĐIssue Date: 2016Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 199 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34787

Tư tưởng Phật giáo trong truyện Tấm Cám

Title: Tư tưởng Phật giáo trong truyện Tấm CámAuthors: Lê Thị, HuệKeywords: Phật giáo;Tấm Cám;Tư tưởng Phật giáoIssue Date: 2009Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáoDescription: tr. 30-35URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19615Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Địa vị người phụ nữ Kinh ( Việt ) ở Hà Nội và những vùng phụ cận ( giai đoạn chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại

Title: Địa vị người phụ nữ Kinh ( Việt ) ở Hà Nội và những vùng phụ cận ( giai đoạn chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại) : Luận án TS. Dân tộc học: 5.03.10Authors: Hoàng Lương, Người hướng dẫn
Trần Quốc Vượng, Người hướng dẫn
Lee, Seon HeeKeywords: Dân tộc Kinh;Phụ nữ;Việt Nam;Xã hội học phụ nữIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 225 tr. + Tóm tắt
Nghiên cứu về địa vị người phụ nữ Kinh (Việt) trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Thông qua so sánh, xác định những nét tương đồng và dị biệt về địa vị người phụ nữ Kinh (Việt) và phụ nữ Hàn Quốc, góp phần hiểu sâu sắc hơn lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc
Electronic Resources
Luận án TS. Dân tộc học -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Trường Đại học Quốc gia Hà nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34892

Địa tầng và môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền : Luận án TS. Địa chất: 62 44 55 10

Hình ảnh
Title: Địa tầng và môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền : Luận án TS. Địa chất: 62 44 55 10Authors: Tạ, Hòa Phương, người hướng dẫn
Doãn, Đình Lâm, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu CúcIssue Date: 2015Publisher: ĐHKHTNAbstract: 138 tr. CD Rom
Luận án TS. Cổ sinh và Địa tầng -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39147Appears in Collections:HUS - Dissertations

Các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới và các giải pháp pháp lý ngăn ngừa sự tác động đến việc xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Title: Các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới và các giải pháp pháp lý ngăn ngừa sự tác động đến việc xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Authors: Hoàng, Phước Hiệp , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu NguyệtKeywords: Luật Quốc tế;Luật thương mại;Xuất khẩuIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ một số vấn đề lý luận về các biện pháp phòng vệ thương mại đang được pháp luật thương mại thế giới thừa nhận và cho phép áp dụng, cụ thể như: Khái niệm các biện pháp phòng vệ thương mại; các đặc điểm của các biện pháp phòng vệ thương mại và các điều (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52808Appears in Collections:LAW - Master Theses

Pháp luật Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Title: Pháp luật Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Authors: Nguyễn, Lan Nguyên, người hướng dẫn
Đinh, Thị Vân AnhKeywords: Luật môi trường;Ô nhiễm dầu;Bồi thường thiệt hạiIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật 3 nước: Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52804Appears in Collections:LAW - Master Theses