Bài đăng

Cách tiếp cận mới về lịch sử và văn hóa Việt Nam

Hình ảnh
Title: Cách tiếp cận mới về lịch sử và văn hóa Việt NamAuthors: Hoàng PhiêuKeywords: Lịch sử Việt Nam
Văn hóa Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHQGHNCitation: Số 312 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: TNS05123; 4 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24943Appears in Collections:VNU BulletinTham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệAuthors: Nguyễn, Hữu QuânKeywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũngIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 132 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức của an ninh phi truyền thống.: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức của an ninh phi truyền thống.: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Dương, Văn TiếnKeywords: Luật hình sự;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và những thách thức của an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra định hướng, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và nội dung hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với vấn đề này. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ cho Bộ Công an và các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2015 về một số tội phạm phi truyền thống và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với thách thức của an ninh phi truyền thống.Description: 117 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6…

Giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự:Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự:Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Anh Tuấn,Keywords: Luật hình sự;Giám định tư phápIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Làm rõ những vấn đề lý luận về công tác giám định tư pháp nói chung và giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự nói riêng. - Làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành và thực trạng công tác giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng. - Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của công tác giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng; từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện về mặt lý luận và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp trong thực tiễn giải quyết các vụ án tham nhũng.Description: 103 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60113Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải – từ thực tiễn Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải – từ thực tiễn Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Vũ, Thị TrungKeywords: Luật giao thông;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Phân tích làm sáng tỏ thêm một số phương diện lý luận về thanh tra nhà nước nói chung, thanh tra giao thông vận tải nói riêng. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải. - Phân tích đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. Qua đó đánh giá được ưu và nhược điểm trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. - Đã đưa ra 02 phương hướng và kiến nghị 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội.Description: 112 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60114Appears in Collections:LAW - Master Theses

Financial literacy and retirement planning in Vietnam

Title: Financial literacy and retirement planning in VietnamAuthors: Do, Thu HuongKeywords: financial literacy;retirement planning;pension fundsIssue Date: 2017Publisher: VNU Journal of ScienceSeries/Report no.: VNU Journal of Science: Policy and management studies;Vol.33, No. 2 (2017)Abstract: In the context of a “getting old before getting rich” population, pension schemes in Vietnam are now facing many challenges which may lead to depletion in 2034 if no effective reform takes place shortly. Though there is still no blueprint for a nationwide reform, household behavior adjustments such as better retirement preparedness and planning may create important changes. By examining the current state of financial literacy and the elderly’s financial situation, the research reveals that financial literacy is of primary importance for retirement security in Vietnam.Description: p. 61-72URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60457Appears in Collections:IS - Papers

Empirical Test of put-call parity on the standard and poor’s 500 index options (SPX) over the short ban 2008

Title: Empirical Test of put-call parity on the standard and poor’s 500 index options (SPX) over the short ban 2008Authors: Do, Phuong HuyenKeywords: Put-call parity;SPX;short ban 2008Issue Date: 2017Publisher: VNU Journal of ScienceSeries/Report no.: VNU Journal of Science: Policy and management studies;Vol.33, No. 2 (2017)Abstract: Put call party is a theoretical no-arbitrage condition linking a call option price to a put option price witten on the same stock or index. This study finds that Put call parity violations are quite symmetric over the whole sample. However during the ban period 2008 in the U.S., puts are significantly and economically overpriced ralative to calls. Some possible explations are the short selling restriction, momentum trading behaviour and the changes in supply and demand of puts over the short ban. One interesting finding is that the relationship between time to expiry, put call parity deviations and returns on the index is highly non-liner.Descri…