Bài đăng

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

Title: Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)Other Titles: The content of regulations in criminal liability aggravation of Criminal Law and actual situation of applying to criminal liability aggravation in Dak Lak provinceAuthors: Trần, Thị Thùy TrangKeywords: Tình tiết tăng nặng;Trách nhiệm hình sự;Luật hình sự;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 119 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4681

Trách nhiệm hình sự đối với tội không tố giác tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

Title: Trách nhiệm hình sự đối với tội không tố giác tội phạm trong luật hình sự Việt NamOther Titles: Criminal liability for offenses not denouncing criminal in Vietnam Penal CodeAuthors: Hồ, Mạnh HàKeywords: Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Tội phạm;Tố giácIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16671

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay

Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nayAuthors: Nguyễn, Thị HiềnKeywords: Bồi dưỡng;Công chức;Ngành tài chính;Quản lý giáo dụcIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 113 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16331Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý hoạt đông giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông thành phố Thái Bình : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Title: Quản lý hoạt đông giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông thành phố Thái Bình : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Đinh, Thị Kim Thoa, người hướng dẫn
Phạm, Thị Minh HuệKeywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục đạo đức;Phổ thông trung học;Thái BìnhIssue Date: 2011Publisher: Đại học Giáo dụcAbstract: 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. Khảo sát thực trạng về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường Trung học phổ thông (THPT) ở thành phố Thái Bình. Đề xuất một số Biện pháp quản (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48751

Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị HươngKeywords: Khiếu nại;Luật hình sự;Tố cáo;Tố tụng hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 89 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16420Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn

Title: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễnAuthors: Trần, Xuân HuệKeywords: Hồ sơ điều tra;Luật hình sự;Tòa án;Điều tra bổ sungIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16414Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Ảnh hưởng "Tâm" trong Phật giáo đối với tư duy của người Việt Nam hiện nay

Title: Ảnh hưởng "Tâm" trong Phật giáo đối với tư duy của người Việt Nam hiện nayAuthors: Ngô, Thị Lan AnhKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 4/2008 ; 3 tr. ; TNS07637URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54576Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)